Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Hopfelt's booglamp electroden

Prijs:28.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1902
Soort: Receptis
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons:

nee