De Zeeuwsche Oesterput gevestigd te Bergen- op - Zoom

Prijs:75.00EUR
Plaats: Bergen op Zoom
Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

nee