Het Begrafenisfonds der afdeling Goes v/d Chr. Werkmansbond voor Zuid- en Noord Beveland

Prijs:100.00EUR
Plaats: Goes
Jaar: 18..
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee