Witwatersrandsche Mijnbouw - Maatschappij "Elsburg"

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1889
Soort: Aandeel
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja