Zweedsch-Noorweegsche Spoorweg-Maatschappij

ntk
Plaats: London
Jaar: 1886
Soort: Obligatie
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja