Koninklijke Zangvereeniging "Mastreechter Staar"

ntk
Plaats: Maastricht
Jaar: 1897
Soort: Geldleening
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

nee