Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1890
Soort: Obigatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja