Bouw- en Handelmaatschappij "Bilwa"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja