Exploitatie Maatschappij van Roerende en Onroerende Goederen "Scheveningen"

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1891
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

nee