De Onderlinge Chocoladefabriek de Nederlandsche. Banketbakkersvereeniging/Cacao- en Chocoladefabriek "Union"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam/Haarlem

Jaar: 1902 - 1904
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja

Bijzonderheden: in 1904 is het Cacao- en Chocoladefabriek

"UNION" geworden. Dividendbewijzen van "UNION"