Plantage Colonie Esfequebo en Dammery. Dir. Helm Boddaert

Prijs:95.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1771
Soort: Hypotheek
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja

Bijzonderheden: 4 bladen