Maatschappij tot Exploitatie van het land Mangoenan Djero

Prijs:60.00EUR
Plaats: Soerabaya
Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee