Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart-Maatschappij. "Holland-Zuid-Afrika-Lijn"

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja