De Haagsche Broodfabriek

Prijs:22.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1887
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja