Nederlandsche Ijzerhandel D.J. Enthoven / B.Hartelust

Prijs:24.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1913
Soort: Onder-Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee