Algemeene Maatschappij van Ondernemingen in Oost-Indië

Prijs:3.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1914
Soort: Stichters Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja