Algemeenne Maatschappij voor Gondcrediet

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1931
Soort:

Recepis

Coupure: 1000 Frs
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee