Nederlandsch Surinaamsche Goud- Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1907
Soort:

Aandeel

Coupure:

100 gulden

Kwalieit:

VF

Coupons:

ja