Nederlandsche Kunsthandel

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1937
Soort:

Aandeel

Coupure:

100 gulden

Kwalieit:

VF-

Coupons:

ja