Tot Verbouwing lokalen Bredasche R.K. Jongelings-Vereeniging Ant. v. Padua

Prijs:8.00EUR
Plaats: Breda
Jaar: 1899
Soort:

Obligatie

Coupure:

100 gulden

Kwalieit:

VF-

Coupons:

ja