Vereenigd Industrieel Bezit

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 129
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja