Bouw- en Handelsmaatschappij W.A.B.O.

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Eindhoven

Jaar: 1932
Soort: Aandeel
Coupure:

500 gulden

Kwalieit:

VF

Coupons:

ja