Koninklijke Ned. Ma. tot expl. v. Petroleumbronnen in Ned. Indië

Prijs:3.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1937
Soort: Warrant
Coupure:

 

Kwalieit:

VF

Coupons:

nee