Koninklijke Ned. Ma. tot expl. v. Petroleumbronnen in Ned. Indië

Prijs:5.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1940
Soort: Afstemmelingsbew.
Coupure:

1000 gulden

Kwalieit:

EF

Coupons:

nee