C. Hoyng N.V,

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1940
Soort: Amortisatiebewijs
Coupure: 420 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee