Provinciale Geldersche Electriciteits - Maatschappij

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1964
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: UNC
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium