ARGO Chemie. Maatschappij tot Expl. van Proefvelden en Proeftuinen

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1956
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: UNC
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium