ARGO Chemie. Maatschappij tot Expl. van Proefvelden en Proeftuinen

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1952
Soort:

Aandeel B

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: UNC
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium