Noordwester Hypotheekbank N.V.

Prijs:5.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort:

Pandbrief

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium