Utrechtsche Assurantie Maatschappij

Prijs:32.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1922
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

ja