Arnhemsche Petroleum Maatschappij

mijn verzamelgebied
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1897
Soort:

Oprichtersbewijs

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja