Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1891
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee