Assam Thee - Onderneming "Dinewatie"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1933
Soort: Restantbewijs
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons:

nee