Fransch - Javaansche Exploitatie Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1912
Soort: Oprichtersaandeel
Coupure:
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja