Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven

Prijs:12.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1969
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja