Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven

Prijs:18.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1968
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja