Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S.)

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1966
Soort: Aandeel
Coupure: 5x100 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja