Hollandsch - Engelsche Duik- en Bergingsmaatschappij. ( Anglo Dutch Diving and Salvage Compagny )

Prijs:30.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1938
Soort: Onder -Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja