Werkgemeenschap ingenieursbureau van Steenis

Prijs:10.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1947
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons: ja