Philips Gloeilampenfabrieken

Prijs:25.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: Vf
Coupons:

nee

Bijzonderheden: Op de achterkant: Rede uitgesproken door de heer G.J. van der Klugt, president op 11 december 1987 ter gelegenheid dat Philips 75 jaar geleden aan de Amsterdamse Effectenbeurs werd genoteerd. Drukwerk