Alkmaarsche Overdekte Bad- en Zweminrichting

Prijs:60.00EUR
Plaats: Alkmaar
Jaar: 1935
Soort: Obligatie
Coupure: 300 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja