Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijn Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1895
Soort: Certificaat
Coupure: 50x12 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja