Algemeene Brandwaarborg en Verzekering - Maatschappij "Ultrajectum"

Prijs:150.00EUR
Plaats: Zeyst   Zeist
Jaar: 1859
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja