Nederlandsche Staatsleening 1941

Prijs:35.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1941
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja