Edammer Stoomboot-Maatschappij tot vervoer van personen en goederen

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium