Noord Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek

Prijs:12.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1955
Soort: inschrijving
Coupure: 150 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee