Inrichting van Diaconessen in Nederland

Prijs:6.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1971
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium