Recepisse - Bataafsche Republiek

Prijs:110.00EUR
Plaats: Tiel
Jaar: 1800
Soort:

Ontvangstbewijs

Coupure: 5 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee