Recepisse - Bataafsche Republiek

ntk
Plaats: Tiel
Jaar: 1800
Soort:

Ontvangstbewijs

Coupure: 5 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee