Philips Gloeilampenfabrieken

Prijs:18.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1976
Soort: Note to Bearer
Coupure: 10.000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium