Maastrichtsche Spijker- en Draadnagel-Fabriek v/h Thomas Regout

Prijs:6.00EUR
Plaats: Oud-Vroenhoven
Jaar: 1937
Soort: Pref. aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee